Hedef Belirleme

Başarıya Giden Yolda SMART Adımlar: Hedeflerinizi Akıllıca Belirleyin!

Selin Genlik Norm Digital, Proje Yönetim Uzmanı selin.genlik@normdigital.com Özet Belirlenmiş, net, ulaşılabilir hedefler proje yönetiminde başarıyı sağlamanın anahtarıdır. SMART metodu, hedef belirlemenin en iyi yöntemlerinden biridir. Belirli (Specific), Ölçülebilir (Measurable), Ulaşılabilir (Achievable), Gerçekçi (Realistic) ve Zamana Bağlı (Time-Bound) sözcüklerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle adını alan ve her bir kelimenin özelliğini yönteme yansıttığı bir tekniktir. SMART yöntemine