denizkilinc

Kuantum Hesaplamaya Giriş

Prof. Dr. Deniz KILINÇ Norm Digital, CTO deniz.kilinc@normdigital.com 1. Giriş ve Kısa Tarihçe Kuantum bilişim klasik bilgisayarların yapamadığı hesaplamaları gerçekleştirmek için kuantum mekaniğinin gücünden yararlanan yeni bir bilişim türüdür. Aynı anda birden fazla durumda bulunabilen kuantum bitlerine (kübitlere) dayanır ve belirli hesaplamaları geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı hale getirebilen paralel işlemeye izin verir. Kuantum ve

Başarıya Giden Yolda SMART Adımlar: Hedeflerinizi Akıllıca Belirleyin!

Selin Genlik Norm Digital, Proje Yönetim Uzmanı selin.genlik@normdigital.com Özet Belirlenmiş, net, ulaşılabilir hedefler proje yönetiminde başarıyı sağlamanın anahtarıdır. SMART metodu, hedef belirlemenin en iyi yöntemlerinden biridir. Belirli (Specific), Ölçülebilir (Measurable), Ulaşılabilir (Achievable), Gerçekçi (Realistic) ve Zamana Bağlı (Time-Bound) sözcüklerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle adını alan ve her bir kelimenin özelliğini yönteme yansıttığı bir tekniktir. SMART yöntemine