Yönetim Danışmanlığı

Süreç yönetim hizmetimiz ile işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde, etkin ve verimli iş sonuçları elde edebilmesi için birbirleri ile ilgili olan ve etkileşimde bulunan süreçlerini tanımlamalarına, yönetmelerine sistematik yaklaşımlar kullanarak rehberlik ediyoruz.

Süreçlerin hedefler doğrultusunda yönetilmesine yardımcı oluyoruz.

Performans sonuçlarını ortaya koyarak ve süreç başarı ölçütlerini izleyerek iyileştirilmesi gereken noktaları belirliyor buna yönelik aksiyon planları hazırlıyoruz. İşletmelerin hedefleri doğrultusunda doğru karar almalarına ve süreçleri doğru yönetebilmelerine olanak sağlıyoruz.

Tanımlarsanız, ölçebilirsiniz. Ölçerseniz, yönetebilirsiniz. Yönetirseniz, iyileştirebilirsiniz felsefesi ile şirketlerin, değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte geleceği inşa ederken tüm kaynaklarını doğru ve efektif kullanabilmeleri konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Süreç yaklaşımı ile iş yapış biçimini öznel olmaktan çıkarıyor standart hale getirerek sürecin herkes tarafından aynı şekilde yönetilmesine yardımcı oluyoruz.

Süreç yönetimine tüm sektörlerin, işletmelerin ve işletmelere ait bölümlerin yönetmekte oldukları süreçlerinin mevcut durumlarının ortaya çıkarılması ile başlıyor ve işletmelerin, bölümlerin stratejik hedefleri ve yatırım planları doğrultusunda kısa ve orta vadede gelecek durumlarının haritalanması ve tüm paydaşların onaylaması ile süreci tamamlıyoruz.

İşletmelerin ve bölümlerin dijital dönüşüm yolculuklarını, mevcut durum ve gelecek durum süreç haritaları, metrik (KPI) dosyası, gelecek duruma ilerlemek için yapılacak işler listesi çıktıları ile destekliyoruz.

Teklif Alın
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize bir mesaj bırakın ve çok kısa bir süre içerisinde ekibimizin bir üyesinden dönüş alın.