Ocea’N

Üretim Yönetim Sistemimiz Ocea’N ile işletmelerde saha yönetimini dijitalleştirerek verinin demokratikleştirilmesini ve daha çevik hale getirilmesini amaçlıyoruz.

Üretim ve operasyon sahalarının daha çevik, yönetilebilir ve verimli olarak kullanılmasına yardım eden dijital operasyon asistanı Ocea’N ile bölümler ve makineler arası mesajlaşmayı, analitik raporlamayı, makine öğrenmesine bağlı uyarı sistemlerini ve sahadan veri toplama sistemlerini işletmelerin kullanımına sunuyoruz.